Nieuws

2022-11-10

De Spiegelapp in school

Een school is een dynamische omgeving. Ontwikkelingen in de maatschappij, de cultuur en de wetenschap worden vaak direct gelinkt aan onderwijsveranderingen. Er zijn altijd wel veranderprocessen gaande. Dat komt doordat uitkomsten uit onderzoeksrapporten vaak direct invloed hebben op de beslissingen die in het onderwijs genomen moeten worden. Scholen staan midden in de samenleving.

 

Kwaliteitsverbetering is verantwoordelijkheid van de scholen

Waar voorheen om de paar jaar een overheidsinspectie langs kwam op de individuele scholen om de schoolontwikkeling te monitoren, is het toezicht in 2017 vernieuwd. Vanaf die tijd zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun scholen. De besturen monitoren de kwaliteitsverbetering en hiervoor zullen scholen hun kwaliteitsdoelen en ambities voor het onderwijs waarborgen in het schoolplan. Scholen worden tegenwoordig uitgedaagd hun eigen visie goed op de kaart te zetten en deze visie naar de eigen schoolontwikkeling door te zetten. Als er veranderingen doorgevoerd moeten worden, is het van belang dat er met een aantal punten rekening wordt gehouden om ervoor te zorgen dat deze veranderingen duurzaam zullen zijn.

 

Duurzame verandering door gemeenschappelijke visie op leren

In de afgelopen decennia hebben we herhaaldelijk gezien dat onderwijsvernieuwingsprocessen mislukten omdat de vernieuwing onvoldoende werd ingegeven door een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. Leraren moeten kennis hebben van de achtergronden van de wijzigingen en veel betrokken worden bij het proces. Anders zal de verandering niet duurzaam blijken te zijn. Een duurzame verandering is alleen mogelijk als elk teamlid inziet dat de verandering noodzakelijk is, dat het iets positiefs oplevert. De teamleden moeten bereid zijn om te veranderen en vertrouwen hebben in de situatie. Een lerende houding is hierbij fundamenteel. De leerkrachten moeten bereid zijn om met elkaar over de vernieuwing in dialoog te gaan en bereid zijn te leren van elkaar. Er moet aandacht zijn voor de leerkuil waarin mensen terecht kunnen komen en men moet bereid zijn om elkaar hieruit te willen helpen. Door samenwerken en samen leren en elkaar ondersteunen kan onderwijsvernieuwing worden gerealiseerd. Veranderingen kunnen zo op een doeltreffende en plezierige wijze plaats vinden.

 

De Professionele Leergemeenschap: samen leren en ontwikkelen, eigenaarschap en regie door de Spiegelapp

De afgelopen jaren hebben diverse schoolbesturen gekozen voor meer autonomie voor de individuele scholen. Het bestuur geeft alleen nog de richting aan en de school bepaalt zelf via welke route het doel wordt behaald.

De schoolleiders geven hun medewerkers steeds meer autonomie. Eigenaarschap, regie en resultaat gerichte samenwerking zijn belangrijke competenties om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Zo kan de Professionele Leergemeenschap ontstaan en hebben de leerkrachten en docenten de ruimte om te groeien en bloeien. Om deze nieuwe grondhouding te ondersteunen is het van belang dat het team uit haar comfortzone treedt en van elkaar begint te leren. Dit vraagt uiteraard om een professionele en kritische houding. En hier kan de Spiegelapp een perfecte bijdrage aan leveren.

 

photography of school room

 

Waarom de Spiegelapp?

De Spiegelapp past perfect binnen de Professionele Leergemeenschap. Docenten verwachten een kritische houding van hun leerlingen en deze houding moet ook gemeengoed zijn binnen het lerarenteam. Alleen met die houding is er plaats voor een continue ontwikkeling. Met de Spiegelapp kan men gevraagd en ongevraagd feedback geven op leerkrachtcompetenties. Er kunnen complimenten uitgedeeld, tips gegeven en video’s gedeeld worden. Allemaal onderdelen van de Spiegelapp om elkaar te laten groeien.

Interessant om te weten dat de Spiegelapp een tool is waar de leerkracht de eigenaar van is. De leerkracht behoudt zelf de regie. Je bepaalt namelijk zelf wie je uitnodigt en of je anoniem feedback wilt ontvangen of juist wel wilt weten van wie de feedback afkomstig is. Het overzicht in de vorm van een reflectierapport is in handen van de medewerker en dit rapport kan op eigen initiatief gedeeld worden. Gegevens komen dus niet bij anderen in handen. Heel fijn om te weten.

 

Emmertjes vullen

Leerlingen vinden het heerlijk om positieve aandacht te krijgen en complimenten te ontvangen. We noemen dit ook wel “emmertjes vullen”. Dit geldt natuurlijk ook voor volwassenen. De Spiegelapp is een perfect instrument om de emmertjes van collega’s mee te vullen.

“Als kinderen, maar ook volwassenen zelf een vol emmertje hebben en leren hoe ze het emmertje van anderen kunnen vullen, ervaren ze namelijk dat niet alleen de ander daar gelukkig van wordt, maar zij zelf ook.” Uit “Elke dag een emmertje vol” door Monique Baard (2013)

Door elkaar feedback, feedforward, tips, tops en complimenten te geven, zal het lerarenteam enorme stappen kunnen zetten binnen de Professionele Leergemeenschap. De Spiegelapp zal een bijdrage leveren aan het werkgeluk en inburgeren als een instrument dat de ontwikkeling van de leerkrachten ondersteunt.

 

Ontwikkelgesprek

Binnen de professionele cultuur zal een “goed gesprek” met de leidinggevende niet misstaan. Deze ontwikkel gerichte gesprekken kunnen ondersteund worden door de Spiegelapp. De medewerkers hebben namelijk de mogelijkheid om een reflectierapport uit te draaien. Dit rapport kan tijdens het gesprek bekeken en besproken worden. En de afspraken die gemaakt worden kunnen uitgeschreven worden op een formulier dat in de bijlage opgenomen is. Hier kunnen de doelen en ontwikkelpunten voor de komende periode worden omschreven. Die kunnen worden ingevoerd in de Spiegelapp en worden voorzien van passende competenties met gedragsankers -concrete gedragsvoorbeelden- zodat resultaten zichtbaar worden. Allemaal heel overzichtelijk.

 

Meerwaarde

De Spiegelapp is een moderne tool. Je kunt op gemakkelijke en overzichtelijke wijze elkaar feedback geven. Feedback geven en ontvangen wordt op deze manier iets dat erbij hoort en niet iets speciaals dat je één keer per jaar inzet. De medewerkers behouden zelf de regie over hun ontwikkeling. Op zelfgekozen momenten kan er via de computer, tablet of mobiele telefoon feedback gevraagd of een terugkoppeling gegeven worden.

Een grote meerwaarde van de Spiegelapp is dat de feedback kan komen van alle kanten. De docent kan feedback vragen aan zijn leidinggevenden, collega’s, leerlingen, externen. Het is allemaal mogelijk. Feedbackgevers hoeven daarbij zelf geen gebruikers te zijn van de Spiegelapp, als hun mailadres maar bekend is. Het feedbackverzoek komt in de inbox en door middel van de gestuurde link komt de feedback in de Spiegelapp terecht.

De Spiegelapp wordt door de gebruikers als heel laagdrempelig ervaren. De webapplicatie is makkelijk in te zetten, competenties staan al voor de gebruiker klaar, er zijn tal van “open vragen” in de tool opgenomen en je kunt met gemak een vraag stellen. De leerkracht hoeft niet alles zelf te bedenken, maar dat mag en kan uiteraard wel, want autonomie vinden we belangrijk.

Wil je ook dat:

· docenten en leerkrachten elkaar helpen bij hun professionele groei

· er van elkaar en met elkaar geleerd wordt

· betrokkenheid van medewerkers groeit

· samenwerking binnen het team verbetert

· het ontwikkelgerichte gesprek of het “goede gesprek” effectiever, leuker, motiverender en in dialoog is.

 

Met de Spiegelapp kan dit!

WhatsApp ons direct!       Support