Nieuws

2022-11-17

Het gebruik van de Spiegelapp door leerkrachten en docenten

Leren, leren en nog eens leren. Dat is wat er binnen alle schoolmuren gebeurt. Leerlingen leren van de leerkracht of docent, ze leren van elkaar en ze leren door te doen. En dat leren stopt niet na de schoolcarrière. In de maatschappij spreken we over “een leven lang leren”.

De overheid steekt hier veel geld in door middel van een levenlanglerenkrediet of de website leeroverzicht.nl. Allemaal middelen die formeel leren mogelijk maken.

Als we het in de volksmond hebben over leren, dan hebben we het meestal over het volgen van een opleiding, een cursus of een training. Maar hoe zit dat ten tijde van krapte op de arbeidsmarkt en als er sprake is van een verhoogde werkdruk? Het is dan tijd om vooral plaats te maken voor het leren tijdens en van het dagelijks werk, het leren met een informeel karakter. Daaruit vloeien het nemen van verantwoordelijkheid en het nemen van regie over de eigen ontwikkeling voort.

 

Professionalisering

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar leren van, op en voor het werk, ook wel professionalisering genoemd. In scholen zijn professionele leergemeenschappen ontstaan. Teams waar men vooral van elkaar leert. In deze leergemeenschappen vindt er door interactie, samenwerking en reflectie, ontwikkeling van docenten en leerkrachten plaats. Uit alles blijkt dat leren naast een individuele inspanning vooral ook een sociaal en collectief proces is. Kennis en ervaring wordt in deze teams gedeeld, geëxpliciteerd en gecreëerd. Het leren en ontwikkelen op de werkplek zal bevorderd worden als er binnen het team een ontwikkelingsgerichte cultuur heerst en er plaats is voor reflectie en feedback in de organisatie. Het is van belang dat actie en reflectie enerzijds en praktijk en theorie anderzijds bij elkaar komen en resulteren in kenniscreatie en het versterken van gedragsvaardigheid. Het vliegwiel voor ontwikkeling van het individu en van de leergemeenschap in zijn geheel.

 

De leergemeenschap en de Spiegelapp

De Spiegelapp is een perfect instrument om te gebruiken bij de professionalisering. Een tool die ingezet kan worden bij het informele leertraject. Door de Spiegelapp te gebruiken word je gedwongen stil te staan bij je functioneren. De leerkracht of docent krijgt door positieve waardering en kritische feedback goed zicht op zijn of haar talenten en verbeterpunten.

Naast het gebruiken van de Spiegelapp als feedback instrument kun je het ook inzetten tijdens intervisie trajecten. Hierbij kun je met een groep leerkrachten een bepaald onderwerp centraal stellen. Je spreekt af elkaar een kort filmpje te sturen via de Spiegelapp met daarbij je leervraag of ontwikkelpunt. Hierop kan ieder van de deelnemers de leervraag beantwoorden en tips geven. In de Spiegelapp zijn competenties -met concrete gedragsvoorbeelden-, leerdoelen, open vragen, etc. voorgeprogrammeerd. Dit is eenvoudig door ons op maat te maken voor jouw school en jouw leerdoelen. Dit kan een enorme impuls geven aan het leerproces en het groepsgevoel. Deze mogelijkheid om naar elkaar te kijken en elkaar feedback te geven creëert inzicht en groei. De Spiegelapp sluit op deze manier mooi aan bij de individuele, sociale en collectieve wens tot ontwikkeling.

 

Talentontwikkeling

In het klaslokaal zijn leerkrachten en docenten constant gefocust op de ontwikkeling van het kind. Maar hoe zit dat met de eigen ontwikkeling? Waar ben je goed in? Wie geeft jou feedback?

De Spiegelapp is een interactief instrument voor talentonwikkeling. Het zorgt ervoor dat we feedback en feedforward kunnen vragen op diverse manieren en aan iedereen waar je een mailadres van hebt. Dat betekent dat je aan je leidinggevende, je collega’s, maar ook aan leerlingen, studenten of buitenstaanders feedback, tips of feedforward kunt vragen. Dit is niet gebonden aan tijd, je kunt het op elk willekeurig moment inzetten. Zo kun je continu hulp krijgen bij je talentontwikkeling.

Docenten en leerkrachten stellen hoge eisen aan hun omgeving, ze leggen de lat hoog. Door het gebruik van de Spiegelapp is het mogelijk ook voor jezelf die lat steeds een stukje hoger te leggen.

 

Tijd voor reflectie

Als leerkracht of docent breng je de meeste tijd door in het klaslokaal, met de leerlingen. Dáár ligt de focus, dáár werk je voor, voor die student, dat kind. De meesten zijn hun carrière gestart met als doel het kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. Een kind dat met plezier naar school gaat en dat in zijn schoolloopbaan het beste uit zichzelf wil en zal halen. De schoolleider wil het liefst dat de begeleiding van deze leerlingen gebeurt door bevlogen en talentvolle leerkrachten of docenten. Dat talent en die bevlogenheid kan in stand gehouden worden door reflectie. Ook als de werkdruk hoog is, blijft het van belang tijd te nemen voor reflectie.

Als leerkracht weet je als geen ander hoe belangrijk het is om stil te staan bij wie je bent, wat je doet en hoe je het doet. Dit verlang je namelijk constant van je leerlingen. Verlang dit dan ook van jezelf. Het is belangrijk om naar jezelf te kijken en feedback en feedforward te vragen om meer inzicht in jezelf te krijgen en hiervan te groeien. De Spiegelapp kan je hierbij ondersteunen. Laat collega’s toe in je klaslokaal, dat hoeft niet via ingewikkelde constructies met de inzet van weer andere collega’s die lessen opvangen, maar gewoon door een filmpje te sturen via de app.

 

Werk vanuit kracht

Goed gegeven feedback en feedforward, op elk moment gegeven of gevraagd, helpen de onderwijsinstelling talenten zichtbaar te maken en de samenwerking te verbeteren. Het leerkrachtenteam zal zich als een professionele leergemeenschap profileren en er wordt meteen van elkaar geleerd. Dit zal de school alleen maar ten goede komen. Een succesvol team in een succesvolle omgeving. Dat wil toch iedereen?

 

WhatsApp ons direct!       Support