Nieuws

2022-12-01

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Deze spiegel is de Spiegelapp: een feedbacksysteem waarmee je gericht feedback kunt vragen over specifieke competenties en over je performance. Natuurlijk trainen we leidinggevenden, professionals en medewerkers. En natuurlijk ontdekken we hun talenten en bepalen we hun ontwikkelpotentie. Maar de pool van high potentials had behoefte aan zelfregie en tussentijdse metingen om te weten waar ze in hun ontwikkeling staan. Wij wilden hiervoor een tool bieden die de gewenste functionaliteit zou hebben, maar ook inspirerend, laagdrempelig en leuk zou zijn.


Instrument op maat
Een team van mensen met verschillende disciplines ging aan de slag om het instrument te bouwen waaraan onze klant behoefte had: een innovatieve, leuke en praktische tool met handige functies die de programma- en projectmanagers goed op weg zou helpen. De Spiegelapp was geboren: een online feedbacksysteem dat – na een uitgebreide testfase – bij de gemeente is geïntroduceerd. Techniek, vormgeving, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, gecertificeerde hosting: aan alles is zorgvuldig aandacht besteed.


Competentie-ontwikkeling begint bij jezelf, de Spiegelapp helpt je erbij
De Spiegelapp omvat de organisatiecompetenties en de competenties horend bij de verschillende functieprofielen. Medewerkers vragen gericht feedback over specifieke competenties binnen hun eigen functieprofiel. Binnen dezelfde beveiligde omgeving kunnen zij:

  • chatten om kennis en ervaringen met collega’s te delen,
  • persoonlijke videoboodschappen meesturen met de feedbackuitnodigingen,
  • onbeperkt rapportages downloaden over elke gewenste periode,
  • feedforward inzetten en ontwikkeltips ontvangen.

De feedback die terugkomt kunnen de medewerkers zowel op hun mobiel als in duidelijke feedbackrapportages nalezen en vervolgens met hun leidinggevende bespreken. Een film maken van je presentatie en live feedback vragen? Dat kan allemaal binnen de Spiegelapp. Ook is binnen de beveiligde omgeving een groepsapp mogelijk voor bijvoorbeeld een projectteam of in het kader van het trainen en superviseren van een specifieke functiegroep of een specifiek team.


De innovatieve Spiegelapp biedt veel mogelijkheden: als spiegel en om regie te houden over je eigen professionele ontwikkeling. De tool is begin dit jaar live gegaan voor een groot team van programma- en projectmanagers van een van de grootste gemeentes in Nederland.


Ontwikkelgesprek met diepgang
Al snel na de kick-offbijeenkomst kregen we de eerste positieve signalen van de leidinggevende. De programma- en projectmanagers komen goed voorbereid naar het ontwikkelgesprek, met heldere inzichten dankzij de feedback. Volgens de leidinggevende is er sprake van een verdiepende dialoog, met ruimte voor coaching. Het gaat al snel over de zaken waarover het echt moet gaan en dat levert nieuwe energie op.

"De meerwaarde van de Spiegelapp is groot. De ontwikkelgesprekken vragen minder tijd van de leidinggevende, leveren meer kwaliteit, en de verantwoordelijkheid ligt waar deze hoort te liggen"

Inspiratie en motivatie leveren vitale en productieve medewerkers op
Door het Spiegelapp-feedbacksysteem worden medewerkers productiever en gemotiveerder. Een onderhoudsmonteur bijvoorbeeld, die overdag op locatie werkt, hoeft ‘s avonds niet meer achter de pc, maar kan via zijn mobiele telefoon op elk moment van de dag feedback vragen over zijn functioneren. Hij ontvangt de feedback rechtstreeks en kan zelf gelijk een feedbackrapport downloaden. De feedback geeft hem inzichten over zijn concrete gedrag en leert hem hoe hij overkomt bij anderen. Door concrete gedragsvoorbeelden herkent de man zijn talent en weet hij wat hij nog zou kunnen ontwikkelen.

"De Spiegelapp levert medewerkers inzichten op voor hun ontwikkeling en biedt leidinggevenden aanknopingspunten voor het coachende ontwikkelgesprek"


Meer gesprekskwaliteit en besparing op kosten door de Spiegelapp

Het ontwikkelgesprek tussen medewerker en leidinggevende krijgt dankzij de Spiegelapp meer inhoud en focust zich op de vereiste vaardigheden, horend bij een specifieke functie. De feedbackrapportage geeft houvast en het gesprek vraagt veel minder voorbereiding van de leidinggevende. De regie ligt immers bij de medewerker. De leidinggevende kan hierdoor het gesprek beter managen. Een dialoog kan plaatsvinden over de 360 graden-feedback, afkomstig van de werkrelaties van de betrokkene, en de leidinggevende kan zich richten op coachend leidinggeven.

"De Spiegelapp levert meer gesprekskwaliteit op en geeft tijdsbesparing voor leidinggevenden. De handige feedbackrapportage bespaart kosten"
 

H+C support voor excellente organisaties
Onze klanten zoeken naar de beste oplossingen. Wij denken mee en komen met een integrale aanpak en effectieve tools als de Spiegelapp. Klanten hebben al meer dan 25 jaar verwachtingen van ons om excellente organisaties te ontwikkelen en die verwachtingen willen we blijven waarmaken. Ook wij kijken daarom regelmatig in de spiegel.

WhatsApp ons direct!       Support